Reklama / Before Header / 1200x125px

Mobilność, środowisko, bezpieczeństwo

Safe and Healthy Streets for Children, Youth and Climate.

W maju obchodziliśmy 7. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. W tym roku celem kampanii była promocja zrównoważonego transportu. Przesiadając się z auta do komunikacji publicznej, na rower, czy po prostu wybierając dłuższy spacer, ograniczamy natężenie ruchu samochodowego w miastach i zmniejszamy presję środowiskową. Przy tej okazji przypominamy o rozpoczętym w 2020 roku przez FIA programie „These are our streets”, który wspiera działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych – zwłaszcza dzieci – w miastach.

Według badań przeprowadzonych przez Institute for Health Metrics and Evaluation każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad 1,24 miliona ludzi – prawie dwukrotnie więcej niż na malarię i o jedną czwartą więcej niż na infekcje związane z wirusem HIV – a 50 milionów doznaje obrażeń, których skutki mogą trwać wiele lat. Szacuje się, że liczba osób borykających się z kalectwem i problemami zdrowotnymi na skutek uczestnictwa w wypadkach drogowych sięga 150 milionów.

Szczególnie zagrożone na to ryzyko są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, ponieważ w tym okresie stają się samodzielnymi uczestnikami ruchu drogowego i podejmują własne decyzje podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej i poza nią. Amerykańska Akademia Nauk wskazuje, że jest to „krytyczny okres rozwoju i dojrzewania (…) gdy młodzi podejmują ryzyko i budują umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne niezbędne w wieku dorosłym (…) społeczeństwo ma obowiązek ochrony i wspierania ich rozwoju poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach”. Szacuje się, że każdego roku ponad 10,5 miliona dzieci i młodych ludzi zostaje rannych w wypadkach drogowych, a ponadto 186 tys. osób w wieku poniżej 20 lat ginie.

Manifest 2030: Safe and Healthy Streets for Children, Youth and Climate, będący cześcią programu „These are our streets” i ogłoszony przez FIA w 2020 roku podczas 3. Światowej Konferencji Ministerialnej w sprawie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (tzw. Deklaracja Sztokholmska), wskazuje na palącą potrzebę przekształcenia miejskich ulic w bezpieczną i dostępną przestrzeń dla ludzi. Chronione ścieżki rowerowe, ograniczenie prędkości do 30 km/h w miejscach uczęszczanych przez dzieci, czy bezpieczne ścieżki i przejścia dla pieszych to tylko niektóre z proponowanych rozwiązań.

Ponadto, jak wskazują twórcy Manifest 2030, inwestycje w bezpieczną dla ludzi przestrzeń komunikacyjną wspomagają aktywnie walkę z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, ponieważ zachęcają użytkowników do rezygnacji z prywatnych pojazdów. Odpowiednio zaplanowana sieć dostępnych połączeń pieszych i rowerowych przynosi wiele korzyści środowiskowych i społecznych, zwłaszcza w połączeniu ze zintegrowaną infrastrukturą transportu publicznego i lokalną polityką stawiającą bezpieczeństwo i jakość życia ludzi na pierwszym miejscu. Tego rodzaju programy z powodzeniem wdrożono m.in. stolicy Kolumbii – Bogocie – gdzie po wybudowaniu 500 km połączeń sieciowych osiągnięto 9-krotny wzrost natężenia ruchu rowerowego i ograniczenie emisji o 55 tys. ton ekwiwalentu CO2. Podobne działania realizowane są w Nowym Jorku, a Kopenhaga planuje do 2025 roku zwiększyć udział rowerów w środkach transportu miejskiego do 50 proc. Badania przeprowadzone przez Institute for Transportation and Development Policy pokazują, że jeśli wszystkie miasta podejmą zdecydowane kroki w celu zwiększenia ruchu rowerowego, emisje dwutlenku węgla mogą spaść o 7 proc. do 2030 roku i 11 proc. do 2050 roku. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 6 bilionów dolarów w latach 2015-2030 i 24 biliony dolarów w latach 2015-2050.

Więcej o działaniach Fundacji FIA na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym https://www.fiafoundation.org/our-work/safe-roads.

Raport Manifest 2030: Safe and Healthy Streets for Children, Youth and Climate dostępny w języku angielskim, francuskim I hiszpańskim można pobrać ze strony https://www.fiafoundation.org/resources/these-are-our-streets-manifesto-2030.

Total
0
Shares
Poprzedni
Ile drzew posadzi Oponeo?

Ile drzew posadzi Oponeo?

Po recyklingu na hale sportowe

Następny
Audi RS e-tron GT

Audi RS e-tron GT

Cywilna wyścigówka zasilana prądem

Może Ci się spodobać
Total
0
Share